Katter

Katt i familjen är en superbra idé enligt forskare


600px-family-with-cat

Många djurägare upplever att deras husdjur får dem att må bättre och idag finns forskning som bekräftar detta. Allt fler vetenskapliga undersökningar visar att katter och andra sällskapsdjur kan förbättra människors hälsa och livskvalitet.

Det forskas allt mer om relationen mellan djur och människa och om djurens positiva inverkan på oss. Ny studier på området görs hela tiden och man har till exempel kommit fram till att barn som växer upp med sällskapsdjur får bättre immunförsvar och löper mindre risk att drabbas av allergier, jämfört med de barn som inte lever med djur.

Viktiga familjemedlemmar i barnens ögon

Speciellt positiv inverkan verkar djur ha på barn och äldre. Undersökningarna visar att de allra flesta barn anger ett djur när de listar sina tio viktigaste relationer, och det är tydligt att familjens husdjur kan vara en stor trygghet för de yngre familjemedlemmarna. Barnen i undersökningarna beskriver att husdjuren fungerade som vänner, ger möjlighet till omvårdnad och lindrar känslor av ensamhet. Och vem vill inte ha en alldeles egen kompis hemma som alltid lyssnar tålmodigt?

Djur som behandling av sjuka

Forskningen visar också att djur kan användas framgångsrikt i vården. För både barn och vuxna som är rörelsehindrade kan assistanshundar, ridterapi eller möjligheten att kela med en katt tydligt leda till förbättrad hälsa och livskvalitet. I England och USA är det vanligt förekommande att ideella organisationer besöker sjukhus och skolor tillsammans med sällskapsdjur för att patienter och skolelever ska ges möjlighet att träffa en hund, katt eller, till och med, ja faktiskt, en lama. Besökshundar och annan terapi med djur blir allt vanligare också i Sverige.

Manimalis

Vill du läsa mer om forskningen? Manimalis är en fristående ideell organisation som arbetar med att samla in och sprida information om sällskapsdjurens positiva effekter på människors hälsa och välbefinnande. På deras hemsida hittar du mer information om pågående och tidigare studier. Till Manimalis hemsida